Transit

Programmboektekst TRANSIT

1+1+1+2+1+4... | Guy De Bièvre

De opdracht van MATRIX om een werk te bedenken voor een onbepaald aantal musici met uiteenlopende technische bekwaamheden past perfect binnen mijn favoriete werk-terrein: dat van de open vorm en de onbepaaldheid. Mijn werken geven doorgaans veel keuzevrijheid aan de uitvoerder, hetgeen toelaat te werken met verschillende technische niveaus. De uitvoerders beslissen immers zelf of ze ‘moeilijke’ passages spelen of zich aan de (heel) eenvoudige houden, of ze allebei combineren. Op deze manier ontstaat de mogelijkheid om – zeer intensief – te werken met een ensemble waarvan de achtergrond, leeftijd en zelfs het aantal van de muzikanten niet van belang is. Met andere woorden, zulk opzet vraagt om een diepgaande exploratie van de opportuniteiten en uitdagingen van de open vorm.
Het is uiteraard een ongewone uitdaging: ik moet het stuk bedenken zonder te weten wie de uitvoerders juist zullen zijn, hoeveel het er zullen zijn en welke hun muzikale en instrumentale kunde zal zijn. Ik moet dus op alles voorbereid zijn en zowel virtuozen als beginnelingen van muziek voorzien die ze boeiend genoeg zullen vinden om er de nodige inspanningen voor te doen. Zo flexibel en open zal het stuk moeten zijn. [G.D.B.]
De TRANSIT collectie is een initiatief van MATRIX [Centrum voor Nieuwe Muziek], in samenwerking met Festival 20/21 en met de steun van Stad Leuven.