Transit

Vykintas Baltakas | Redditio | 2010

Vykintas Baltakas’ opvatting van muzikale compositie en directie is er één van wederkerigheid. Hij zegt dat men zowel als componist als in de hoedanigheid van dirigent “kan beïnvloeden, ideeën suggereren, richting geven en beslissingen maken. Men geeft impulsen, maar men kan ook impulsen terugkrijgen van de muziek, die men dan opnieuw verwerkt en die dan op haar beurt opnieuw antwoordt.” Woordenboeken geven volgende definities voor het Latijnse woord redditio: een uitvoering van een muzikale compositie of van een dramatische rol; de act van het interpreteren van iets dat wordt uitgedrukt in een artistieke performance.


Lees verder »

Het vertrekpunt, of ook wel de formele bron voor dit werk was ri voor sopraan en elektronica. Deze compositie werd op  vrije wijze herdacht, opnieuw geïnterpreteerd en becommentarieerd in Redditio. Alle muzikale parameters werden uitgebreid: kleur, harmonie, ruimte, densiteit, ... tot op het punt dat er zich iets nieuws ontwikkeld had, gescheiden van de bron, zodat nieuwe gedachten en manieren van praten gevormd werden. (Veronika Krausas)
Ook interessant...

Kijk ook eens naar deze werken

De TRANSIT collectie is een initiatief van MATRIX [Centrum voor Nieuwe Muziek], in samenwerking met Festival 20/21 en met de steun van Stad Leuven.