Transit

Annelies Van Parys | Colours for Spectra | 2005

Van Spectra naar spectraal naar kleuren is een kleine stap. Colours vertrekt dan ook vanuit de idee van kleuren uit het  spectrum. Kleuren worden klankkleuren. Rood, oranje, geel, groen, hemelsblauw, indigo en violet staan telkens voor een ander toonspectrum, een ander temperament . Zoals de trillingsfrequentie van de achtereenvolgende kleuren telkens stijgt, zo verkort de duur van elk deel.Delen die overigens niet duidelijk waarneembaar zijn,maar eerder als kleuren in elkaar overvloeien . Om het kleurrijke effect te versterken, speelt het ensemble niet de hele tijd tutti. Enkel in het begin, op het eind en in het centrale deel van het stuk spelen alle instrumenten samen. Tussendoor wisselen twee kleur en combinaties elkaar af: blazers worden aan de piano gehecht en strijkers komen samen met het slagwerk naar voor.


Lees verder »

Het muzikale materiaal is – hoe kan het ook anders – hoofdzakelijk spectraal (ontleend aan de reeks boventonen), waarbij ik intuïtief kleuren aan noten linkte die dan de grondnoot van het betreffend spectrum vormden . Ook het verbinden van temperamenten aan kleuren gebeurde eerder subjectief. Kleuren en gevoelens, ze worden wel vaker met elkaar in verband gebracht. Daarom een klein citaat (van de 17de-eeuwse Franse schilder Chardin) tot besluit: ‘On se sert des couleurs, mais on peint avec le sentiment…’ Colours for Spectra werd gecomponeerd in opdracht van Spectra, en gecreëerd tijdens het TRANSIT-festival op 30 september 2005 door Spectra.
Ook interessant...

Kijk ook eens naar deze werken

De TRANSIT collectie is een initiatief van MATRIX [Centrum voor Nieuwe Muziek], in samenwerking met Festival 20/21 en met de steun van Stad Leuven.