Transit

Programmaboektekst TRANSIT

A Romantic Environment | Thomas Smetryns

Thomas Smetryns componeerde werk voor: kinderstemmen, twee tuba’s, stemvorken, schelpen en stenen en gaf het een plek in zijn reeks Environments. De kinderen moeten geen muziek kennen, de verschillende delen mogen naar eigen ingeving samengevoegd, de opstelling is vrij in de ruimte, omringende geluiden kunnen erbij horen … De voorstelling is niet te voorspellen, dat u iets verrassends te zien en te horen krijgt wel.

Programmatekst Wannes Gyselinck

Met A Romantic Environment zet Thomas Smetryns zijn zoektocht verder naar een speel- en luisteromgeving die andere verhoudingen tot stand brengt tussen publiek en uitvoerders, tussen de uitvoerders onderling, en tussen de uitvoerders en de compositie/componist. Door het publiek en muzikanten op een weloverwogen wijze in de concertruimte te positioneren, wordt de conventionele concertervaring doorbroken en ontstaat letterlijk ruimte voor een intensere, meer geconcentreerde, visueel en akoestisch interessantere luister- en speelervaring. 
Thomas Smetryns werkte voor A Romantic Environment verschillende modules uit voor diverse ‘mini-ensembles’ binnen de groep muzikanten. Deze modules kunnen elkaar overlappen of doorkruisen, de idee van de compositie als monolithische structuur wordt vervangen door een flexibele ‘bouwdoos’ met composities.

A Romantic Environment heeft de cultuurhistorische periode van de romantiek als uitgangspunt. Deze periode wordt al eens beschouwd als de onstuimige puberteit van de West-Europese cultuurgeschiedenis. Thomas Smetryns vertrok dan ook vanuit de paradox dat aan jongeren een zekere vertrouwdheid kan worden toegeschreven met de romantische thema’s en obsessies – de hoogoplaaiende emoties, de cultus van de hartstocht – maar dat de cultuur van de achttiende en negentiende-eeuwse muziek en literatuur, niettegenstaande de slagschaduw die de romantiek nog steeds werpt op de West-Europese cultuur, deze jongeren onherroepelijk vreemd is. Bovendien belichaamt het kind en de kindertijd in de romantische thematiek precies het verloren paradijs waarnaar slechts kan worden gehunkerd en waarvan het verlies enkel nog kan worden betreurd. 
(Wannes Gyselinck)
De TRANSIT collectie is een initiatief van MATRIX [Centrum voor Nieuwe Muziek], in samenwerking met Festival 20/21 en met de steun van Stad Leuven.