Transit

Jason Thorpe Buchanan is een Amerikaans componist, artistiek leider van het [Switch~ Ensemble] en docent in de compositie, muziektheorie en elektronische muziek aan de College of Music, Mahidol University in Thailand. Hij schreef commissies voor en zijn werk werd uitgevoerd door onder andere Alarm Will Sound, Talea Ensemble en TACETi. Hij ontving ook verschillende erkenningen, waaronder een Fulbright Fellowship in Hamburg, beurzen, residenties en opdrachtwerken van o.a. Royaumont en de American-Scandinavian Foundation. Buchanan behaalde een doctoraat aan de Eastman School of Music en werkte als zakelijk en artistiek directeur van verschillende festivals. Hij is ook een gegeerde gastcomponist en -docent in onder meer Hamilton College, de University of Chicago en Stanford University.
De TRANSIT collectie is een initiatief van MATRIX [Centrum voor Nieuwe Muziek], in samenwerking met Festival 20/21 en met de steun van Stad Leuven.