Transit

Richard Barrett | 13 selfportraits | 2004

Hoewel de compositie 13 selfportraits inderdaad uit 13 structurele elementen bestaat (van uiteenlopende duur) volgen zij niet op elkaar in een sequens. Zij verschijnen meestal gefragmenteerd, afwisselend, op elkaar gestapeld enz.; één ervan verschijnt verspreid over de duur van het gehele werk, zowel op het einde, in het begin als binnen en tussen de andere onderdelen. De compositie bestaat met andere woorden noch uit verschillende onafhankelijke bewegingen, noch uit één enkele zich ontplooiende vorm, maar is veeleer een combinatie van de twee. Ik ben geïntrigeerd door het feit dat één en dezelfde muziek enerzijds overkomt als ‘verward en onsamenhangend’, en anderzijds als ‘een sequens van verfijnde miniaturen’, gewoon naargelang het werk al dan niet uit afzonderlijke ‘bewegingen’ bestaat. (Stel u bijvoorbeeld Weberns Op. 10 voor zonder de onderbrekingen tussen de stukken, of zelfs als elkaar overlappende bewegingen…). Mijn compositie wil niet op de ene of de andere manier begrepen worden, zodat indien zij verward klinkt, zij dit hopelijk op een superbe manier doet.


Lees verder »

13 selfportraits was oorspronkelijk geïnspireerd door een sequens van zelfportretten van Rembrandt, die samen op een poëtische manier het verouderingsproces afbeelden. Wat zou er bedoeld kunnen worden met een muzikaal ‘zelfportret’? Een ander aspect van ‘introspectie’ in deze muziek is dat zij grotendeels op verschillende manieren werd afgeleid uit een aantal van mijn vroegere composities, al is dit meestal nauwelijks hoorbaar, zelfs indien men de betreffende modellen kent. Ik was niet geïnteresseerd in de ‘recyclage’ van materiaal en wilde mij niet overgeven aan een private orgie van zelf-referenties; de bedoeling was vooral om de eerder genoemde structurele elementen onderling zo verschillend mogelijk te maken van elkaar, alsof – zoals in Rembrandts afbeeldingen – zij een gans leven zouden overspannen.13 selfportraits werd geschreven in opdracht van Wien Modern en de BBC voor het Kairos Kwartet, en werd voor het eerst uitgevoerd door dit ensemble op 23 november 2002 in Wenen. Het werk is opgedragen aan Ingrid Beirer.Media en bijlages

Foto's


© Rob Stevens
Ook interessant...

Kijk ook eens naar deze werken

De TRANSIT collectie is een initiatief van MATRIX [Centrum voor Nieuwe Muziek], in samenwerking met Festival 20/21 en met de steun van Stad Leuven.