Transit

Jelle Meander | Li paaj ~ flottant à la flamande | 2005

Li paaj ~ flottant à la flamande bestaat uit vijf polypoëtische modules (cartouches) voor stem solo. Men zou kunnen gewagen van vier seizoenen en een liefdesverklaring, met als contextuele elementen: Chinese îles flottantes, een winterlandschap van Breughel, li po/ li bai/ Mahler, Vlaamse stoverijsaus en de tao te king of het paroolparadijs.

            ~

nota voor wie het aanbelangt:

îles flottantes: hoe verhoudt een ijl hoofd zich tot vaste grond onder de voeten

breughel: het vuur is in den hert

li po / li bai: op uw gezondheid

mahler: en de uwe

stoverij: schlamperei

tao: 81

            ~

Het gedicht is gecomponeerd voor Jaap Blonk in opdracht van TRANSIT – Festival van Vlaanderen Vlaams-Brabant. Bij een sonore realisatie van het gedicht dient een geliefde of dierbare kennis van de uitvoerder in dezelfde ruimte fysiek aanwezig te zijn (webcam wordt niet aangemoedigd, maar kan eventueel als wanhoopsdaad). (Jelle Meander)

Ook interessant...

Kijk ook eens naar deze werken

De TRANSIT collectie is een initiatief van MATRIX [Centrum voor Nieuwe Muziek], in samenwerking met Festival 20/21 en met de steun van Stad Leuven.