Transit

Max Savikangas | Disparitions | 2012

De titel Disparitions verwijst naar een reeks foto-installaties van Catarina Ryöppy. Op de laatste video-installatie uit deze reeks, getiteld Lost (2006), componeerde ik een klankland-schap met acht kanalen, waarin opgenomen klankmateriaal van altviool en live electronics gebruikt wordt. Disparitions voor altviool en live electronics is gebaseerd op muzikale ideeën en klankmateriaal uit dit klanklandschap, thans verder uitgewerkt voor een monofone, lineaire live uitvoering. Ik wilde extended altviool-speeltechnieken combineren met de tool box van live electronics. Daarbij was ik vooral geïnteresseerd in de confrontatie tus-sen vervormde, stotterende, versnipperde, korrelige of op een andere wijze ‘dissonante’ timbres en een zacht zingende altviool lijn. Het vertrekpunt voor het compositieproces was improvisatie.


Lees verder »

Het werk is ook in zijn definitieve vorm niet exact uitgeschreven, maar bestaat uit ruimte-lijk genoteerde richtlijnen over hoe het gegeven muzikale materiaal bij zijn uitvoering moet worden aangewend. Met deze notatiemethode wil ik ruimte laten voor een interactie tussen de speler en de live electronics. Toch noteerde ik alles zodanig nauwkeurig dat het ook voor andere altviolisten mogelijk is dit werk uit te voeren.

Naast de live electronics die door de altviolist zelf gecontroleerd worden, nodig ik ook de klankingenieur uit de klank van de altviool te bewerken en te verruimtelijken. Daar-voor is een omvattend klanksysteem met verschillende kanalen gewenst. Bovendien kan ik mij, gezien de schipperende achtergrond van dit stuk tussen muziek en visuele kunst, makkelijk voorstellen nog een stap verder te gaan en een visueel kunstenaar te vragen mij tijdens de uitvoering van Disparitions op het podium te vergezellen.

Het stuk werd geschreven met de financiële steun van de Samuel Huber Art Foundation in Finland, en ik verzorgde zelf de creatie ervan tijdens het Järvenpää Sibelius Weeks Festival in Finland. [M.S.]
Ook interessant...

Kijk ook eens naar deze werken

De TRANSIT collectie is een initiatief van MATRIX [Centrum voor Nieuwe Muziek], in samenwerking met Festival 20/21 en met de steun van Stad Leuven.