Transit

Claus-Steffen Mahnkopf | deconstructing accordion | 2011

In de zomer van 1997 vroeg een destijds zeer actief accordeonspeler mij om een solowerk. Het was zijn wens, zo zei hij althans, dat eindelijk ook uit de ‘complexe school’ een dergelijke compositie zou voortkomen. Aanvankelijk stribbelde ik wat tegen, maar toen in 2000 SWR Stuttgart bereid was een opdracht uit te schrijven stemde ik uiteindelijk in. Ik componeerde dit stuk rond de jaarwisseling 2000/2001. Ongelukkigerwijze liep de creatie mis omdat de uitvoerder weigerde de partituur uit te voeren, of op zijn minst tezamen met de componist daaraan te werken. Dit leidde logischerwijze tot een breuk in onze samenwerking. Pas ettelijke jaren later vond ik in de jonge Luka Juhart een moedig en onverschrokken virtuoos, die mijn partituur als een ware uitdaging aannam. Dankzij hem kon ik een definitieve versie van deconstructing accordion uitwerken, die de oorspronkelijke partituur vervangt. Daarom zal de eigenlijk creatie van dit werk plaatsvinden op 23 oktober 2011 op het TRANSIT festival in Leuven.


Lees verder »

Deze compositie vertrekt vanuit een buitengewoon theatrale impuls. De uitvoerder ontwricht als het ware het instrument, waarvan hij zowel de klinkende alsook de speeltechnische grenzen verkent, zodat hij tegelijkertijd ook zelf door het instrument in gelijke mate ontwricht wordt. Dit maakt van deconstructing accordion in feite ook een ‘accordion deconstructing’.

Ik ben ontzettend blij dat Luka Juhart, aan wie dit werk is opgedragen, de moeilijke en langdurige geboorte van deze compositie tot een goed einde gebracht heeft. [C.-S.M.]
Ook interessant...

Kijk ook eens naar deze werken

De TRANSIT collectie is een initiatief van MATRIX [Centrum voor Nieuwe Muziek], in samenwerking met Festival 20/21 en met de steun van Stad Leuven.