Transit

Pieter Schuermans | Double Dotted | 2009

Het moeilijk in één noot kunnen vatten van interessante duurwaarden zoals 5, 7, 11 en 13, is een gevolg van de binaire natuur van het notenschrift. Bij 7 kan het toch, en wel op een prachtige manier: het dubbel punteren. Dit levert een noot op met een duur van één en driekwart, of zeven kwart. Omdat Double Dotted op zowat alle niveaus geïnspireerd is op de  verhouding zeven over vier komt de dubbel gepunteerde noot als zelfstandige notenwaarde veelvuldig voor. In Double Dotted exploreer ik verder een uitdagende metrische virtuositeit. Omwille van de ‘beleefbaarheid’ blijft dit metrische spel, ondanks een zekere complexiteit, toch steeds direct en herkenbaar. Ik hou ervan om binnen een grote variatie aan  notenwaarden het tactusgevoel te behouden. Feitelijk wordt juist dit tactusgevoel het subject van exploratie. De tactusduur  wordt namelijk aan variatie onderworpen.


Lees verder »

Terugkerende tactusduur-patronen ondersteunen de beleefbaarheid van de complexe metriek. In mijn schriftuur tast ik  de grens tussen ritmische complexiteit en ritmische beleefbaarheid af. Complexiteit nastreven is daarbij niet het doel. De uitdaging is om deze complexiteit toegankelijk te houden. Ik beschouw metrum, het organiseren van tactus en het uitzetten van tactusduur- patronen als een doeltreffend instrument bij het bereiken van deze herkenbaarheid en beleefbaarheid, analoog aan hoe toonhoogtes zich georganiseerd weten binnen tooncentra. In double dotted wordt deze schriftuur geconfronteerd met haar tegenpool. Het werk vangt aan met een muziek waarin de uitvoerder tijdsduren vrij kan interpreteren. De notenbalk geldt als een tijdsbalk waarop de spatiëring van de noten (stippen) tijdsduren suggereren. Dit volkomen uit handen geven van de finesses van timing garandeert eveneens een rijke ritmische wereld, zij het vanuit een totaal andere invalshoek. De subtiel-aleatorische ritmiek evolueert vervolgens naar het eerder beschreven web van  rigoureuze metrische virtuositeit. Double Dotted werd gecomponeerd in opdracht van TRANSIT 2009, waar het op 25 oktober gecreëerd werd door Julie-Anne Derome en Gabriel Prynn.
Ook interessant...

Kijk ook eens naar deze werken

De TRANSIT collectie is een initiatief van MATRIX [Centrum voor Nieuwe Muziek], in samenwerking met Festival 20/21 en met de steun van Stad Leuven.