Transit

Denis Bosse | Alarme | 2006

Alarme is een duo voor viool en piano. De oriëntatie van dit stuk ligt in de lijn van mijn laatste compositie, Obstinatissimo, een concerto voor altviool en orkestraal ensemble. Centraal staat een erg persoonlijke benadering van de parameter timbre. Recente spectrale ontwikkelingen bevredigen mij niet omdat ze het timbre als metafoor voor de compositie zien, maar daardoor de subjectieve verhouding ten opzichte van het timbre links laten liggen. De klank van een klok is voor niemand dezelfde, zelfs al is het mogelijk er een objectieve beschrijving van te maken. Vandaar dat mijn eigen onderzoek zich toespitst op de exploratie van inwendige sonore territoria en hun relatie met de geluiden van de wereld. Dit leidt tot een rehabilitatie van een zeker handwerk ‘zonder machine’. Vandaar geen computer en geen algoritmes, het gaat hem erom de klanken te laten komen, ze te horen, ze te aanvaarden en ze te schrijven.


Lees verder »

In dit werk spelen ook mijn ideeën over het luisteren een rol. Sinds enige tijd droom ik ervan klanken, structuren, stiltes en vormen te vinden die de luisteraar ertoe brengen zich vragen te stellen over zijn eigen beluistering. Vandaar dat ik in dit werk de luisteraar graag naar de grenzen van het onhoorbare zou leiden, naar datgene wat voor mij primordiaal is in alle muziek.

Ten slotte biedt het componeren van dit duo mij de gelegenheid mijn werk op het vlak van de instrumentale virtuositeit voort te zetten, en ertoe te komen het complexe en ongehoorde te schrijven door middel van een behandeling van de instrumenten die soms moeilijk is, maar nooit onhandig of gecompliceerd.

Alarme werd gecomponeerd in opdracht van TRANSIT en aldaar gecreëerd op 29 oktober 2006 door Trio Fibonacci. (Denis Bosse)
Ook interessant...

Kijk ook eens naar deze werken

De TRANSIT collectie is een initiatief van MATRIX [Centrum voor Nieuwe Muziek], in samenwerking met Festival 20/21 en met de steun van Stad Leuven.