Transit

Daan Janssens | Gegeven/…(Beweging)… | 2005

De korte compositie Gegeven/…(Beweging)… werd geschreven in het kader van de tentoonstelling Stippels en Pixels, die in het voorjaar van 2005 in De Cirk te Gent liep (Zebrastraat). Voor mijn compositie vertrok ik van de eenvoudige gedachte dat een ‘stippel’ eigenlijk bestaat uit verschillende ‘pixels’, die dan op hun beurt weer bestaan uit nog kleinere deeltjes. Daaruit concipieerde ik een tweeledige vorm, bestaande uit een gegeven en een beweging waarin ik de idee van ‘vergroting’ en ‘verkleining’ van muzikaal materiaal heb toegepast. In het gegeven worden motieven traag voorgesteld en langzaam ontwikkeld. Die motieven worden dan in de beweging als het ware verkleind, omspeeld en duidelijker doorgewerkt, waardoor het eerder statische karakter van het gegeven plaatsmaakt voor een beweeglijker discours.


Lees verder »

Ook op structureel gebied wordt het stippel-pixel-concept doorgetrokken. De lengteverhouding van het gegeven ten opzichte van de beweging vinden we terug in de verschillende kleinere onderdelen van de compositie. Mijn fascinatie voor ‘fractalstructuren’ (complexe wiskundige ‘oneindige’ figuren waarvan de globale structurering eveneens toepasbaar is op de verschillende onderdelen; klassieke voorbeelden zijn de ‘Mandelbrodverzameling’ of de ‘Boom van Pythagoras’) komt hierin ook naar voor, uiteraard op een zeer bescheiden wijze. (Daan Janssens)
Ook interessant...

Kijk ook eens naar deze werken

De TRANSIT collectie is een initiatief van MATRIX [Centrum voor Nieuwe Muziek], in samenwerking met Festival 20/21 en met de steun van Stad Leuven.