Transit

Guy De Bièvre | Time Zones 0.3/ Water Clock | 2013

Time Zones 0.3/ Water Clock is een werk voor viool, klarinet, elektrische gitaar, piano en klankspoor. Het is een experiment in ‘tijdliquefactie’ dat vertrekt van de structuur en de tijdsbeleving van de achtste-eeuwse Japanse Gagaku muziek, meer specifiek het Etenraku onderdeel ervan. Etenraku (destijds ook door Stockhausen geciteerd in Telemusik) kenmerkt zich door een erg traag tempo (zeker indien wordt uitgegaan van de erg trage ‘puls’ van de taiko, de lage drum, die in het eerste deel zowat om de 32 seconden klinkt en ver-volgens om de 16 seconden) en een zeer uitgesproken heterofonie. De taiko-puls heb ik overgehouden en vertaald naar een synthetisch geluid. De heterofonie wordt ook in de instrumentale partijen nagestreefd, zij het met materiaal dat niets gemeen heeft met tra-ditionele Japanse muziek. De tijdliquefactie wordt gesuggereerd door alle instrumenten in een licht verschillend (traag) tempo te laten spelen. Alle melodische fragmenten zijn identiek of licht veranderend en deze worden gescheiden door rustmaten, waarvan tel-kens één met een fermata. Op die manier verschuiven de instrumenten voortdurend ten opzichte van elkaar, zoals zandkorrels die na toevoeging van water een beweeglijke massa vormen. Deze compositie werd geschreven in opdracht van TRANSIT en werd gecre-eerd op 27 oktober 2013. [GDB]

Ook interessant...

Kijk ook eens naar deze werken

De TRANSIT collectie is een initiatief van MATRIX [Centrum voor Nieuwe Muziek], in samenwerking met Festival 20/21 en met de steun van Stad Leuven.