Transit

Shila Anaraki / Matthew Shlomowitz | Letter Piece Quartets | 2010

Op vraag van het TRANSITfestival hebben we het idee achter de Letter Piece duo’s gebruikt als basis voor twee nieuwe  kwartetten. Elk van deze kwartetten werkt de originele ideeën op een andere manier verder uit. Aan de basis van het Letter Piece concept staat het verkennen van en het schuiven met relaties tussen verschillende communicatiemiddelen (beweging, muziek en het gesproken woord). Bijvoorbeeld, een fysieke actie voorstellen samen met een bepaalde klank waarna de actie blijft maar de klank verandert of door tekst wordt vervangen die dezelfde actie becommentarieert.


Lees verder »

In Five Finger Discount wordt dit principe uitgebreid, wat tevens mogelijk is door een verhoogd aantal combinatiemogelijkheden met vier uitvoerders. Elke uitvoerder heeft zijn eigen set geluiden en/of acties, die doorheen het hele stuk steeds opnieuw worden gecombineerd (gekoppeld, ontkoppeld en opnieuw gekoppeld!) in nieuwe patronen en configuraties. In Mixed Doubles gebeurt het omgekeerde: de patronen en configuraties veranderen amper (het stuk is gebaseerd op één bepaalde sequentie), maar het materiaal dat die patronen invult, de ‘input’, verandert daarentegen voortdurend. De nadruk ligt daarbij op het contrast tussen de verschillende materiaaltypes, waarbij er wordt gekeken naar hoe deze verschillende materialen overkomen en zich gedragen wanneer ze voorgesteld worden in eenzelfde volgorde. Alle materiaal is welkom in de Letter Piece Quartets, maar de formalistische ‘vervreemding’ van klanken en acties uit de alledaagse wereld en de poulaire cultuur krijgt de voorkeur.
Ook interessant...

Kijk ook eens naar deze werken

De TRANSIT collectie is een initiatief van MATRIX [Centrum voor Nieuwe Muziek], in samenwerking met Festival 20/21 en met de steun van Stad Leuven.