Transit

Peter Adriaansz | Enclosures 1, 2 & 3 | 2008

Enclosures 1, 2 & 3 houdt zich bezig met de interactie tussen lange, aangehouden tonen van statische of bewegende aard (keyboard & sinussen) en periodiek terugkerende tonen van microtonale aard (stem & altviool). Elk van de drie delen neemt hierbij dezelfde hoeveelheid tijd in beslag (ongeveer zes minuten) en bestaat uit symmetrisch groeiende of inkrimpende vormen, waarbij specifieke tonen geleidelijk in en uit de focus komen. Per deel groeien interval en register – van een kleine secunde in deel 1 tot een kleine terts in deel 3 – terwijl de tijdsindeling overeenkomstig vermindert en de periodieke inzetten ook gaandeweg meer en meer overlappen. De volledige ambitus is voorts zo gezet dat elk register of elke groepering altijd aanvankelijk ‘omsloten’ wordt door een ander. Zoals het meeste van mijn recente werk, is ook dit
werk volledig in ‘real time’ genoteerd en poogt het daarbij een geconcentreerd, maar continu veranderend panorama te scheppen waarin elke muzikant de ruimte krijgt om op de ander, maar ook op de omgeving, te reageren.


Lees verder »

Deze compositie werd geschreven in opdracht van Trio Scordatura en werd gecreëerd tijdens het TRANSIT-festival op 25 oktober 2008. (Peter Adriaansz)
Ook interessant...

Kijk ook eens naar deze werken

De TRANSIT collectie is een initiatief van MATRIX [Centrum voor Nieuwe Muziek], in samenwerking met Festival 20/21 en met de steun van Stad Leuven.