Transit

Morris Rosenzweig | Rough Sleepers | 2008

Op een dag begon ik me voor te stellen hoe het leven eruit zou zien vanuit het perspectief van een dakloze. Rough Sleepers is niet geschreven om de mensen meer bewust te maken – de meesten onder ons zijn voldoende bewust; en het is ook geen propaganda – het biedt geen oplossingen. Dit is ook geen nieuwe muzikale categorie – Schubert en Mahler hebben dit reeds voorgedaan.


Lees verder »

Rough Sleepers is een opdracht van de Fromm Foundation voor het New York New Music Ensemble en is heel genegen aan hen opgedragen. De bezetting valt samen met die van het ensemble: de ‘Pierrot-bezetting’ plus slagwerk, en een elektronische partij die bestaat uit opnames van dakloze mensen die over hun dagelijkse problemen spreken. Het werk is geen musique concrète, en is ook niet louter documentair opgevat. De muziek is geschreven om zich heimelijk te verstrengelen met elke spreker, en tegelijk haar eigen weg te volgen, als symbool voor de onzichtbaarheid van de dakloze. Het werk bestaat uit drie delen:

1. In the Soup: een losse collage van mensen die hun gemeenschappelijke ervaringen op verschillende manieren met zich mee dragen. De muziek verandert dan ook heel vaak.

2. Katrina: 2005 and Counting: Een klein portret van de velen die door de orkaan Katrina getroffen zijn en die nog steeds te maken krijgen met de enorme natuurlijke én burgerlijke tragedie als gevolg van een ontoereikend politiek antwoord op een dergelijke natuurkracht. De muziek volgt het verloop van een aangepaste standaard blues strofe.

3. “…and keeps Faith with those who sleep in the dust.”: een fragment van de liturgie dat doorgaans begrepen wordt als de bevestiging van Gods band met de doden, maar dat zich evengoed laat lezen als een verwijzing naar hen die aan de rand van de maatschappij leven. Dit deel, waarin twee sprekers meer uitgesproken naar voor komen, wordt gevolgd
door een coda waarin vrouwen uit de straten van Mumbai voorzichtige commentaar leveren. De eerste sectie van dit deel is opgevat volgens de modulaire natuur van een barok ritornello; de coda is een reeks gelaagde  (quasi-)isoritmische fragmenten die vermengd worden met nieuw gecomponeerde lijnen. (Morris Rosenzweig)
Ook interessant...

Kijk ook eens naar deze werken

De TRANSIT collectie is een initiatief van MATRIX [Centrum voor Nieuwe Muziek], in samenwerking met Festival 20/21 en met de steun van Stad Leuven.