Transit

Pieter Schuermans | Con variazioni | 2004

Zoals de titel laat vermoeden ga ik in dit werk op zoek naar variaties. De variërende gedachte als uitgangspunt mag u daarbij ruim interpreteren. Zo worden muzikale entiteiten daadwerkelijk van variaties voorzien, maar worden ze evengoed op een associatieve manier in verband gebracht met weer nieuwe muzikale ideeën. De verwantschappen die aldus ontstaan kunnen elkaar onmiddellijk opvolgen of verder in de tijd gespreid zijn. In de muzikale beleving heb ik op deze manier herkenbaarheid centraal gesteld. In één adem wil ik hier aan toevoegen dat het element van de verrassing voor een evenwicht, of tegengewicht zo u wil, zorgt. Het spanningsveld tussen deze twee polen behoedt het werk overigens voor een te sterke dominantie van één bepaalde thematiek. Ook dit wordt in de titel gesuggereerd door het weglaten van “tema” in “tema con variazioni”.

Ook interessant...

Kijk ook eens naar deze werken

De TRANSIT collectie is een initiatief van MATRIX [Centrum voor Nieuwe Muziek], in samenwerking met Festival 20/21 en met de steun van Stad Leuven.