Transit

Jörg Birkenkötter | Schwebende Form | 2004

Het openbreken van lineaire (vorm)processen vormt in verschillende van mijn recente composities het centrale thema. Het wederzijds onderbreken en doorkruisen van verschillende formele ontwikkelingslijnen kan hierbij resulteren in een verstoring van de formele samenhang. In dit nieuwe werk worden deze ervaringen nog verder op de spits gedreven. Montages volgen bijvoorbeeld vaak nog veel dichter op elkaar. Hierdoor ontstaat tegelijk de mogelijkheid om heterogeen materiaal, dat tot verschillende formele ontwikkelingslijnen behoort, weer samen te vatten in grotere bogen. Op deze manier ontstaat er een formele complexiteit, waarin - ondanks scherpe contrasten en een veelvuldig afbreken van het betoog - het idee ‘legato’ als een overkoepelend begrip fungeert. Hoewel de verschillende niveaus met grote nauwkeurigheid op elkaar afgestemd zijn binnen de zich voortdurend verbredende, curve-vormig uitbreidende vorm, geraken de relaties aan het zweven. Zij worden meerduidig en raadselachtig. Op het niveau van het klankmateriaal treffen wij iets gelijkaardigs aan: het schijnbaar vertrouwde materiaal - zoals pianotrillerkettingen, octaafvelden, een quasi ‘do-klein’ veld enz. – heeft geenszins een bevestigend karakter, maar richt zich – precies zoals de zwevende vorm – al tastend in het vrije.

Ook interessant...

Kijk ook eens naar deze werken

De TRANSIT collectie is een initiatief van MATRIX [Centrum voor Nieuwe Muziek], in samenwerking met Festival 20/21 en met de steun van Stad Leuven.