Transit

Seungh-Ah Oh | Nong Hyun Reflected | 2011

In deze nieuwe compositie voor strijkkwartet wil ik graag verdergaan met mijn onderzoek naar nieuwe  klankkleurmogelijkheden voor strijkers. In het verleden ging mijn interesse daarbij vooral uit naar de fluitachtige klank van de boventonen van deze snaarinstrumenten. Mijn zoektocht naar meer fragiele klanken in verschillende nuances zal dankzij de geluidsversterking duidelijker hoorbaar worden. Graag wil ik ontdekken hoe geluidsversterking mijn ideeën over compositie beïnvloedt: hoe dwingt geluidsversterking mij tot de ontwikkeling van mijn muzikale ideeën? En wat zijn de mogelijkheden die ontstaan wanneer je ook geluiden kan gebruiken die zonder versterking voor het gewone oor niet waarneembaar zijn? Ik betrek hierbij ook basisprincipes van ondertonen en tonen onder de geluidsdrempel, om te ondervinden of de grenzen van de klank in de praktijk hoorbaar gemaakt kunnen worden.


Lees verder »

Ruis en onverwachte magische klanken worden in dit stuk eveneens aangemoedigd. Stabiele of zelfs bevroren akkoorden zullen markant aanwezig zijn in dit langzame (wat het harmonisch ritme betreft) en tegelijk snelle (wat activiteit en rijkdom van klank betreft) soundscape-achtige stuk. Andere elementen zoals ritme (soms semi-geïmproviseerd), tijdsverloop en interactie tussen de spelers (een tamelijk open notatie als gevolg van het werken met ‘cues’) zullen eveneens in deze compositie onderzocht worden.

Nong Hyun Reflected werd geschreven in opdracht van November Music en TRANSIT, waar het op 22 oktober 2011 gecreëerd werd door het Bozzini Quartet. [S.-A.O.]
Ook interessant...

Kijk ook eens naar deze werken

De TRANSIT collectie is een initiatief van MATRIX [Centrum voor Nieuwe Muziek], in samenwerking met Festival 20/21 en met de steun van Stad Leuven.