Transit

Evan Johnson | A general interrupter to ongoing activity | 2011

A general interrupter to ongoing activity is een studie van de stem als een instrument dat op unieke wijze in staat is zichzelf af te blokken. Deze afblokking vindt plaats op verschillende niveaus: de ruisachtige door de tong geblokkeerde luchtstroom van schurende en sissende medeklinkers levert het sonore basismateriaal voor het stuk; de ontbinding van de klinkers van de tekst in fluit- en sisklanken leidt tot min of meer destructieve achtergrondkleuringen; en tot slot zijn er fragiele  compromissen nodig omwille van een overladen structuur waarin bijna elke fysieke inspanning een andere gedeeltelijk tegenspreekt of uitwist.


Lees verder »

Het resultaat is een reis op de grens tussen het hoorbare en onhoorbare, het gemeenschappelijke en private, het vocale en musculaire. De tekst, een anonieme middel-Engelse versificatie van een passage uit Augustinus’ Confessies, is zowel een evocatief motto als een bron van sonore afblokking en repetitieve structuren:

Thole yet, thole a litel
But yet and yet was endeles
And thole a litel a long wey is

A general interrupter to ongoing activity was, in elk opzicht, geschreven voor en is, in elk opzicht, opgedragen aan Deborah Kayser. Dit werk werd geschreven in opdracht van ELISION ensemble dat het creëerde op 22 oktober 2011 tijdens het TRANSIT festival. [E.J.]
Ook interessant...

Kijk ook eens naar deze werken

De TRANSIT collectie is een initiatief van MATRIX [Centrum voor Nieuwe Muziek], in samenwerking met Festival 20/21 en met de steun van Stad Leuven.