Transit

Bernd Aloïs Zimmermann | Intercommunicazione | 2008

Intercommunicazione is de titel van een werk dat Bernd Aloïs Zimmermann in 1967 componeerde. Deze compositie vormt de hoeksteen van een concertprogramma waarin concepten als identiteit, communicatie, confrontatie, zelfverloochening, dialoog, tegenstelling, continuïteit, fragmentatie en alle mogelijke varianten op de meest uiteenlopende manieren aan bod komen. Zimmermann vertrok van de onmogelijkheid om cello en piano, twee instrumenten met een heel eigen en vooral heel verschillende identiteit, op een artistiek bevredigende manier met elkaar te combineren. In zekere zin is Intercommunicazione dan ook een ‘anti’-sonate; tegengesteld aan het klassieke ideaal van bijvoorbeeld een cellosonate waar twee instrumenten in uiterste harmonie met elkaar dialogeren en waar complementariteit tot klinken (‘sonare’) wordt gebracht. Hij koos er dan ook voor het werk op te vatten als de combinatie van twee solowerken.


Lees verder »

Zelf schrijft hij: “De karakters van deze twee instrumenten zijn te verschillend om een vlotte combinatie mogelijk te maken. Beethovens Opus 102 nr. 2 is waarschijnlijk het beste bewijs hiervan.” De beide instrumenten worden tegen elkaar uitgespeeld doordat ze elk in een andere dimensie en (vooral) elk in een andere tijdsindeling geplaatst worden. Vanuit die tegenstelling ontmoeten ze elkaar en vormen ze vanaf een bepaald moment in de compositie een combinatie, een ‘intercommunicatie’. De woordkeuze is hier heel belangrijk: combinatie betekent immers iets fundamenteel anders dan integratie. Hoewel de twee solowerken in Intercommunicazione een combinatie vormen, blijven beide partijen in grote mate zelfstandig. Hun identiteit blijft behouden tot op het einde van de compositie, waar de twee instrumenten meer en meer met elkaar communiceren. Dit werk, net zoals andere composities van Zimmermann, werd aanvankelijk vaak als ‘onspeelbaar’ gezien omwille van de virtuoze technische vereisten en de (zeker voor die tijd) ongebruikelijke speeltechnieken.
Ook interessant...

Kijk ook eens naar deze werken

De TRANSIT collectie is een initiatief van MATRIX [Centrum voor Nieuwe Muziek], in samenwerking met Festival 20/21 en met de steun van Stad Leuven.