Transit


De Transit Collectie

Deze website is het resultaat van het project Nieuwe Muziek in Leuven, een tweedelig erfgoedproject van MATRIX [Centrum voor Nieuwe Muziek] rond het artistieke archief van TRANSIT. We willen die unieke verzameling documenten onder de aandacht brengen middels een eigentijdse webtoepassing, die aansluit bij de noden van een documentatiecentrum én een levende muziekpraktijk. In de eerste fase richten we ons op een deelverzameling van deze collectie, meer bepaald de educatieve partituren. In een tweede fase (2015) wordt de website verder aangevuld met materiaal uit het volledige artistieke archief van TRANSIT.

Meer over dit project »OVER TRANSIT

TRANSIT = Festival voor nieuwe muziek. TRANSIT creëert en brengt muziek van beginnende en gevestigde, Vlaamse en buitenlandse componisten van vandaag. TRANSIT vult de podia met een internationaal gezelschap van musici en ensembles gespecialiseerd in nieuwe muziek.

Bezoek de TRANSIT-website »

OVER MATRIX

Nieuwe muziek - ruim gesteld: kunstmuziek van na 1950 - vormt de rode draad doorheen de verschillende activiteiten van MATRIX. Met een collectie van partituren, audio-opnames, boeken en tijdschriften beheert MATRIX één van de belangrijkste documentatiecentra over nieuwe muziek in Europa.

Bezoek de MATRIX-website »

Werk in the spotlight

Cappuccino, Ólafur Óskar Axelsson.

Constantly another world passes through the one that is en Cappuccino werden beide ergens rond de eeuwwisseling geschreven. Zij maken deel uit van een grotere cyclus. Beide werden laat in de nacht geschreven terwijl ande...

Leer er alles over »Overzicht


De TRANSIT collectie is een initiatief van MATRIX [Centrum voor Nieuwe Muziek], in samenwerking met Festival Van Vlaanderen Vlaams-Brabant en met de steun van Stad Leuven.